Pris forespørsel

Dette HMS-kurset oppfyller kravene satt til deg som arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven § 3-5.

 

Kurset gir deg en innføring i HMS-regelverket og hvordan du som arbeidsleder kan sette det ut i praksis for å skape en trygg og god arbeidshverdag. Vi tar for oss ulike tiltak, rutiner og instrukser du kan implementere i din virksomhet, og fordyper oss i de viktigste HMS-forskriftene. Å gjennomføre dette kurset kan forebygge mange potensielle farer, samt forbedre de eksisterende forholdene på arbeidsplassen.

 

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan derfor ikke delegeres. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres. Vårt HMS-kurs for ledere tilfredsstiller kravene i loven og du får bekreftelse på gjennomført kurs.

Dette kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

 

Registrer deg nå

Pris: 990,- NOK

Besøk oss på www.instantkurs.no