Pris forespørsel

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven, Maskinforskriften og Forskrift for utførelse av arbeid (tidligere krav var Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Du lærer om arbeid i høyden, og hvilket utstyr du skal benytte deg av. For å kunne bruke en personløfter kreves det dokumentert opplæring i henhold til forskriftene og Arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumentert opplæring. Personløftere er inndelt i tre klasser, og vi tilbyr opplæring i samtlige på samme kurs.

 

Godkjent opplæring er et krav for å bruke en personløfter. Derfor tilbyr vi personløfterkurs som møter kravene og som dessuten er tilpasset mange forskjellige liftmerker. Praksis må dokumenteres av arbeidsgiver.

 

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk.

 

Registrer deg nå

Pris: 1990,- NOK

Besøk oss på www.instantkurs.no