Pris forespørsel

En sakkyndig kontroll innebærer at personløfteren/liften gjennomgår en nøye sjekk, med spesielt fokus på sikkerhet.

Instant Norge AS er sertifisert sakkyndig virksomhet på personløftere, og kan utføre service og kontroll på alle typer personløftere og løfteutstyr. Sertifikatnummer SV 214, setifiseringsorgan - Norsk Sertifisering AS.

Ihht. forskrift om utførelse av arbeid, forskrift 1357 § 13.1, er det et krav fra myndighetene at det skal utføres årlig sakkyndig kontroll på personløftere. Forskriften 1357, § 13.2, sier også at enkelte andre faktorer som større reparasjoner m.m. også utløser krav til ekstra sakkyndig kontroll. Myndighetene har som krav at kontrollen utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet innenfor den gjeldende produktgruppen (forskrift om administrative ordninger, forskrift 1360, §8.6).

Vi utfører gjerne årskontroll enten som enkeltoppdrag, gjennom en årskontrollavtale hvor vi innkaller, eller gjennom en utvidet serviceavtale. Vi kan utføre kontroll av alle personløftere og løfteutstyr, uavhengig av merke.

Kontakt vår serviceavdeling for mer informasjon eller tilbud:

E-mail

Telefon: 23 19 11 11.