Pris forespørsel

Dokumentert opplæring i henhold til Arbeidsmiljøloven og fire forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsplassforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid, og Produsentforskriften (tidligere Forskrift for bruk av arbeidsutstyr). Disse forskriftene stiller krav til arbeid i høyden. For å kunne jobbe i et stillas kreves det dokumentert opplæring i henhold til de fire forskriftene. Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med stillas skal ha dokumentert opplæring.

Dette kurset er tilgjengelig på norsk, litauisk, engelsk og polsk

 

Registrer deg nå

Pris: 1 490,- NOK

Besøk oss på www.instantkurs.no